Marriage Encounter is een vrijwilligersorganisatie. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die een steentje bij willen dragen. Op deze pagina vind je de vacatures en klussen of klusjes van dit moment.

We vinden het belangrijk dat mensen taken op zich nemen die hen voldoening geven en waar ze energie van krijgen.

Iedereen die een structurele taak op zich neemt heten we welkom met een ontbijtje.

Taak: Dingen die jij leuk vindt en goed kunt. Heb jij een talent dat je graag wil inzetten maar past het niet bij de taken die al op deze pagina staan? Ook dan horen we graag iets van je. Want er zijn nog veel meer mooie dingen te doen. Elk talent is welkom.

Wat moet je kunnen? Dat weet jij zelf het beste

Wat levert het je op? Voldoening, plezier en je waardevol voelen

Tijdbesteding: Zoveel als je zelf wil

Periode: Zo lang als jij wil

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Opstarten van nieuwe bruggroepen

Wat moet je kunnen? Mensen kunnen motiveren en stimuleren

Wat levert het je op? Het is inspirerend om andere koppels te helpen met het leren van de dialoog

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Bij voorkeur 4 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Leiden van een dialooggroep

Wat moet je kunnen? Deelnemers op hun gemak stellen en dialoog faciliteren

Wat levert het je op?
Jullie leren van de ervaringen van andere contactkoppels in het cluster

Tijdbesteding: 4 uur per maand

Periode: 2 jaar, tot er opnieuw gewisseld wordt

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: stimuleert, motiveert en inspireert de contactkoppels

Wat moet je kunnen? Ervaring als contactkoppel van een dialooggroep

Wat levert het je op? Jullie leren van de ervaringen van andere mentoren

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Bij voorkeur 4 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Stimuleren van mensen om een lokale activiteit te organiseren

Wat moet je kunnen? Mensen kunnen motiveren en stimuleren en ervaring met de dialoog

Wat levert het je op? Inspirerend door activiteiten waar mensen plezier aan beleven

Tijdbesteding: Afhankelijk van initiatieven en eigen initiatief

Periode: Bij voorkeur 4 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, 06-51700650 of 06-53269333, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Maken en plaatsen van Instagram berichten

Wat moet je kunnen? Creatief zijn, beetje ervaring met Instagram en social media

Wat levert het je op? Social media ervaring, lol in contacten met volgers

Tijdbesteding: 1 uur per week

Periode: Minimaal 1 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Maken en plaatsen van Facebook berichten

Wat moet je kunnen? Creatief zijn, beetje ervaring met Facebook en social media

Wat levert het je op? Social media ervaring, lol in contacten met volgers

Tijdbesteding: 1 uur per week

Periode: Minimaal 1 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Huidige redacteur helpen bij maken nieuwsbrief

Wat moet je kunnen? Gevoel voor communicatie, bereid om te leren omgaan met de tool die wegebruiken

Wat levert het je op? Ervaring met online communicatie, leuke contacten binnen onze organisatie

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Contact opbouwen en onderhouden met redacties (bv. EVA, Margriet, Trouw …)

Wat moet je kunnen? Contacten opbouwen en zorgen voor publicaties

Wat levert het je op? Interessante contacten

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink (CT), voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Contact opbouwen en onderhouden met redacties van kerkbladen

Wat moet je kunnen? Contacten opbouwen en zorgen voor publicaties

Wat levert het je op? Netwerk in kerkelijk Nederland

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Mensen zoeken voor bijdragen aan Ontmoeting (recensie, mannen- en vrouwenhoek, brieven schrijven)

Wat moet je kunnen? Contacten opbouwen

Wat levert het je op? Nieuwe contacten binnen Marriage Encounter

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Opzetten van Marriage Week actie 2022

Wat moet je kunnen? Creatief zijn en kunnen organiseren

Wat levert het je op? Voldoening

Tijdbesteding: ong 30 uur

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink (CT), voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Artikel schrijven voor Ontmoeting, voor de Vrouwenhoek, Mannenhoek, Boek- of Filmrecensie, dialoogbrieven, etc.

Wat moet je kunnen? Schrijven

Wat levert het je op? Voldoening en schrijfervaring

Tijdbesteding: Een paar uur

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Inspirerend materiaal aanleveren voor nieuwsbrief en social media

Wat moet je kunnen? Creatief zijn, goed kunnen googelen, interesse in relaties

Wat levert het je op? Verrassende nieuwe kennis en inzichten

Tijdbesteding: 1 tot 2 uur per week

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Contact leggen met kerken, predikanten en pastoraal werkers

Wat moet je kunnen? Netwerken, Marriage Encounter promoten

Wat levert het je op? Netwerk, boeiende contacten

Tijdbesteding: 1 tot 2 dagdelen per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Doel: Verwennen van de deelnemende koppels aan een weekend. 

Taak:

 • Inkopen doen voor het weekend 
 • Financiële afwikkeling binnen het budget 
 • Creëren van ‘welkomgevoel’ voor de deelnemers 
 • Tijdens het weekend contact houden met de locatie over praktische zaken 
 • Rust geven aan de presenterende teamkoppels zodat die zich kunnen richten op hun rol 

Wat moet je kunnen?

 • Praktisch ingesteld zijn (en conditie hebben), je loopt veel; 
 • Je bescheiden en dienstbaar op kunnen stellen; 
 • Creatief zijn om het gezellig te maken; 
 • In kunnen spelen op vragen en situaties die zich op een weekend voor kunnen doen. (NB: er is een uitgebreid draaiboek beschikbaar) 
 • Je moet zelf een relatieweekend gevolgd hebben. 

Wat levert het je op?

 • Je krijgt veel waardering van de weekendgangers doordat je hen verwent; 
 • Je maakt weer eens een weekend mee 
 • Je bent een belangrijk onderdeel van het weekendteam; hierdoor is er ook steun voor jullie relatie bij het samenwerken; 
 • Voldoening als je ziet dat anderen genieten. 

Tijdbesteding per weekend:

 • Kick-off bijeenkomst met het weekendteam (een dagdeel); 
 • Persoonlijke voorbereiding (2 dagdelen); 
 • Weekend; 
 • Nawerk (een dagdeel). 

Periode: Je bepaalt zelf hoe lang je gastkoppel wilt zijn. Jaarlijks wordt gevraagd voor welk weekend je beschikbaar bent. 

Interesse? Neem contact op met: Adri en Gerard, gerardenadri@solcon.nl

Taak: Zorgen voor invulling van een vaste rubriek in onze digitale Nieuwsbrief

Wat moet je kunnen? Netwerken, organiseren en een beetje schrijven

Wat levert het je op? Contacten binnen Marriage Encounter, voldoening

Tijdbesteding: 1 dagdeel per 6 weken

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Opzetten Nieuwsbrief voor belangstellenden buiten Marriage Encounter

Wat moet je kunnen? Handig met social media / computers, organiseren

Wat levert het je op? Voldoening

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig project

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Benaderen van weekenddeelnemers om ze te interesseren voor brug- / dialooggroep

Wat moet je kunnen? Makkelijk contact leggen, enthousiast zijn over dialooggroepen

Wat levert het je op? Je leert veel mensen kennen

Tijdbesteding: 4-8 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Organiseren van een regioavond / workshop ergens in Nederland

Wat moet je kunnen? Contact leggen, organiseren

Wat levert het je op? Een inspirerende avond

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Organiseren van een pelgrimswandeling ergens in Nederland

Wat moet je kunnen? Organiseren, draaiboek lezen

Wat levert het je op? Een frisse neus, voldoening

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Opstarten dialloggroep voor weduwen / weduwnaars / gescheiden personen

Wat moet je kunnen? Ervaring met dialoog, dialooggroep kunnen leiden

Wat levert het je op? Voldoening

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Met begeleiding ontwikkelen van een workshop

Wat moet je kunnen? Durven schrijven

Wat levert het je op? Groei in jullie relatie

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Renie en Bram Luteijn (PT), 070- 3273522, renie.bram@hotmail.com

Taak: Vinden van een geschikte locatie voor onze weekenden

Wat moet je kunnen? Zoeken, een locatie kunnen beoordelen

Wat levert het je op? Blije deelnemers, voldoening

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Renie en Bram Luteijn (PT), 070- 3273522, renie.bram@hotmail.com

Taak: Opzetten comité van aanbeveling

Wat moet je kunnen? Netwerken

Wat levert het je op? Voldoening, netwerk

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink (LT), voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Ontwikkelen van relaties met andere organisaties, zoals Marriage Week en Marriage Course

Wat moet je kunnen? Netwerken, Marriage Encounter promoten

Wat levert het je op? Voldoening, netwerk

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Organiseren volgende Landelijke Ontmoetingsdag

Wat moet je kunnen? Organiseren, draaiboek lezen.

Wat levert het je op? Voldoening

Tijdbesteding: Afhankelijk van eigen aanpak

Periode: Eénmalig

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Voorraden bewaken van pennen, schriften, posters, flyers, stickers, etc.

Wat moet je kunnen? Voorraden beheren, materialen bestellen bij onze leveranciers

Wat levert het je op? Voldoening, contacten met mensen binnen en buiten de organisatie

Tijdbesteding: 1 – 4 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Jullie zorgen, met hulp van anderen, voor een goed functionerend Deelnemers Team.

Wat moet je kunnen? Ervaring met dialoog, mensen motiveren en inspireren, organiseren

Wat levert het je op? Netwerk binnen de organisatie, grote invloed op verspreiding van de dialoog door NL

Tijdbesteding: 8 – 16 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl

Taak: Jullie zorgen, met hulp van anderen, voor een goed functionerend Communicatie Team.

Wat moet je kunnen? Gevoel voor communicatie, mensen motiveren en inspireren, organiseren

Wat levert het je op? Voldoening en veel invloed op de promotie van Marriage Encounter

Tijdbesteding: 8 – 16 uur per maand

Periode: Minimaal 2 jaar

Interesse? Neem contact op met: Jeannette Kottier & André Lensink, voorzitters@marriageencounter.nl