handen

Er is veel diversiteit in meningen en gevoelens als het gaat over andere relaties dan heteroseksuele v/m relaties. Theologen komen bij dit onderwerp tot uiteenlopende interpretaties van de bijbel. Er zijn homoseksuele christenen die kiezen voor een celibatair leven. En er zijn homoseksuele christenen die een relatie hebben, getrouwd zijn of open staan voor een relatie.

Wij willen ruimte bieden aan uiteenlopende overtuigingen én het is onze missie zo veel mogelijk stellen te helpen om hun liefde te laten groeien. Daarom bieden we ons ME&WE relatieweekend in 2 varianten aan: weekenden voor alle stellen (v/m, v/v en m/m) en weekenden alleen voor v/m stellen.

Ook de dialooggroepen staan open voor alle stellen. Deelnemers kunnen een voorkeur aangeven bij de indeling van dialooggroepen. Bij onze andere activiteiten, zoals: online workshops, pelgrimswandelingen, regioavonden en vervolgweekenden, zijn alle stellen van harte welkom.

Wat hier aan vooraf ging

In 2006 heeft Marriage Encounter advies ingewonnen bij het Christelijk Homo Jongeren Contact (C.H.J.C.). De secretaris van deze organisatie gaf toen heel duidelijk aan dat een relatie van twee mannen of twee vrouwen niet te vergelijken is met het huwelijk van man en vrouw. Hij vond de gedachte dat in de weekenden van Marriage Encounter best een mannenstel of vrouwenstel mee zou kunnen doen een verkeerde inschatting. Sinds dat moment hebben wij belangstellenden doorverwezen naar een organisatie die relatieweekenden verzorgden voor vrouwenstellen en mannenstellen.

Begin 2021 is contact gezocht met Christenqueer (de C.H.J.C. is hier in opgegaan) en met mensen die betrokken waren bij de organisatie die relatieweekenden verzorgden voor vrouwenstellen en mannenstellen. Er is toen opnieuw gesproken over de vraag of Marriage Encounter relatieweekenden geschikt zouden zijn voor andere stellen dan v/m stellen. In tegenstelling tot het advies dat Marriage Encounter in 2006 kreeg werd nu duidelijk dat men het juist wel passend zou vinden als Marriage Encounter haar weekenden zou aanbieden aan alle stellen.

Deze gesprekken kregen een vervolg met diverse gesprekken binnen Marriage Encounter en vervolgens het besluit om ook weekenden aan te bieden die openstaan voor alle stellen. Er is gekozen voor een geleidelijk en zorgvuldig proces waarbij we ruimte bieden voor uiteenlopende overtuigingen. Daarom bieden we zowel weekenden aan voor alle stellen als weekenden alleen voor v/m stellen.

Foto door Anna Shvets