Zoals gemeld in de nieuwsbrief van november, kwam er uit de brainstormsessie van 22 september naar voren dat de interne communicatie en samenwerking beter kan. Veel mensen, verspreid over het hele land, zetten zich, op verschillende momenten, in voor Marriage Encounter. Om beter op de hoogte te blijven van elkaars bezigheden (binnen een team, maar ook tussen teams onderling), heeft het Landelijke Team (LT) besloten om met Trello te gaan werken.

Trello is een gratis webbased applicatie speciaal ontwikkeld om informatie te delen met personen die werken aan eenzelfde project. Elk team heeft bij Trello een eigen ‘prikbord’ waarop alle activiteiten gestructureerd staan vermeld. Door anderen toegang te verlenen tot het bord kan informatie worden gedeeld en kunnen personen worden gekoppeld aan een activiteit. Het geeft hiermee structuur en overzicht over wie wat doet. Tevens kunnen ideeën worden gepost, zodat deze niet uit het zicht raken. Komend jaar gaan we Trello intensief gebruiken en eind 2019 het gebruik ervan evalueren. Door de transparantie die ontstaat via Trello hopen we op een betere verbondenheid, betrokkenheid, samenwerking en communicatie met als resultaat een effectievere organisatie.