Welke veran­derin­gen zou je in je fysieke voorkomen willen aan­bren­gen? Denk dan aan kled­ing, lichaamsver­zorg­ing, houd­ing, afvallen of aankomen in gewicht, haar­tooi? Wat weer­houdt je van een veran­der­ing en hoe kan je part­ner je helpen? NB De veran­der­ing moet wel mogelijk zijn!