Je kunt afscheid nemen van mensen, dieren, dingen, hobby’s, werk, onmogelijk geworden verlangens enzovoort. Soms is dit een keuze van een ander of een gevolg van omstandigheden, soms kies je er zelf voor. Beschrijf een “afscheid” en de gevoelens die daarbij een rol speelden of op dit moment spelen. Op welke manier is je partner hierbij betrokken?