Een klein kind heeft 100% vertrouwen in zijn ouders, onvoorwaardelijk en onbevangen. Het toont zijn verlangen naar liefde en aandacht van hen op allerlei manieren. Beschrijf hoe jij laat zien dat je naar de liefde een aandacht van je partner verlangt. Welke hinderpalen ervaar je? Beschrijf je gevoelens.

Mother playing with her son

Mother playing with her son