adult-adventure-backpack

Compassie is begrip voor de onmacht van jezelf en de ander. Voor het verdriet, de boosheid en de pijn. Voor de wanhoop, jaloezie en woede. Compassie is erkennen dat de ander net als jij ook de doornen en rotsen van het leven voelt. Compassie is aanvaarden dat ik mezelf en jou pijn gedaan heb.

Dialoogvragen
  • Compassie met mezelf hebben is……..
  • De pijn die ik mezelf aandoe is…..
  • Vragen wat ik nodig heb is voor mij……
  • Compassie met jou hebben is……
  • De pijn zien die ik jou aangedaan heb, is voor mij………
  • Hierover schrijven of praten met jou is……..
  • Ik denk…..
  • Ik voel me……