Energie

Een gelovige is niet geroepen
om grootse en meeslepende
daden te verrichten.
Noch om opzien te baren of de wereld te verbazen.
Een gelovige is niet geroepen,
om te stralen als held of ster,
boven ieder uit te steken,
perfect te worden, of bijna goddelijk te zijn.
Een gelovige is wél geroepen
vanuit eenvoud te leven, en
met de inzet van héél zijn persoon,
het kleine en het gewone op grootse wijze te doen.

Dialoogvragen
  • Waar wil ik mij helemaal voor inzetten?
  • Welke rol speelt mijn geloof/overtuiging daarbij?
  • Wat is het effect op onze relatie?
  • Hoe voel ik mij nu ik dit schrijf?