GezichtOpdracht voor jou en je partner:
Ga tegenover elkaar zitten.
Kijk 3 minuten naar elkaar.
Beantwoord vervolgens in je schrift de volgende vragen:
– Wat (Wie) zag ik?
– Wat dacht ik?
– Welke emoties zag ik bij mijn partner?
– Welke gevoelens riepen deze drie minuten bij mij op?
Houdt een dialoog over wat geschreven is.