Familie op pad

Jouw ouders moeten jou, hun kind, loslaten. Dat begon al bij jouw geboorte toen de navelstreng werd doorgeknipt. En na een jaar of wat kon jij je eerste stappen zetten, de wereld in. En je ouders vingen je op, als je viel. Bij het opgroeien zette jij meer stappen, jouw wereld werd groter. En niet altijd konden je ouders jou opvangen en beschermen. Hun liefde bleek ook uit het loslaten van jou. Nu ben je zelfstandig en kun je een eigen leven leiden. Als volwassen kind kreeg je een andere relatie met je ouders.

Dialoogvragen
  • Heb je gemerkt dat jouw ouders je als volwassene konden zien? Waaruit bleek dat?
  • Heb jij je kind-zijn afgesloten?
  • Hoe beleefde je het loskomen van je ouders?
  • Hoe is het om dit te delen met je partner?