Wanneer voelde je je niet gewaardeerd door je partner? Beschrijf wat je (niet) deed en welke reactie je ervaarde van je partner. Wat deed je vervolgens daarmee en welke gevoelens speelden daarbij een rol?