Wat geef je aan je zelf, je partner, aan anderen? Denk aan geld, tijd, aandacht…
Hoe is de verdeling? Wat is je verlangen? En welke gevoelens spelen daarbij een rol?

Mattheüs 25:35
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd.