Zek­er­he­den kun­nen ineens weg­vallen: bedri­jven, zelfs lan­den wor­den geplun­derd, pen­sioen ver­dampt, een ern­stige ziekte slaat toe. Waar heb jij hou­vast aan, wat is echt belan­grijk voor je? Welke rol speelt je part­ner daarbij?