Weggeven of behouden?

2018-03-30T12:43:22+02:0019 sep 15|Dialoogvragen|

Wat geef je aan je zelf, je partner, aan anderen? Denk aan geld, tijd, aandacht... Hoe is de verdeling? Wat is je verlangen? En welke gevoelens spelen daarbij een rol? Mattheüs 25:35 Want Ik had [... ontdek meer]

Leven bij de dag

2018-03-28T15:03:06+02:0027 jul 14|Dialoogvragen|

Veel mensen in Afrika leven bij de de dag. Heeft men genoeg geld verdiend om eten te kopen, dan is het feest. Wat morgen brengt is nu niet relevant. Voor velen van ons, Europeanen, [... ontdek meer]

Extra geld

2018-03-23T17:18:42+01:0023 jan 11|Dialoogvragen|

Waaraan zou je graag extra geld willen uit­geven bin­nen je finan­ciële mogelijkhe­den (denk aan appa­ratuur, per­soon­lijke ver­zorg­ing, hobby, onder­houd aan huis of tuin…)? Welk plezier denk je eraan te beleven en wat heeft je [... ontdek meer]