Iemand heeft jou ern­stig gek­wetst. Beschrijf de sit­u­atie. Op welke manier ben je ermee omge­gaan? Welke gevoe­lens speelden er op dat moment, en welke gevoe­lens heb je over hoe je ermee bent omge­gaan? Welke rol speelt (speelde) je part­ner hierbij?