Besluit over Marriage Encounter en LHBTI

Begin 2021 is gewerkt aan een beleidsplan voor Marriage Encounter. Bij het maken van het beleidsplan kwam de vraag op: Hoe staat de organisatie tegenover het aanbieden van onze activiteiten aan andere koppels dan vrouw-mankoppels?

Er is gestart met een analyse van wat er in het verleden binnen Marriage Encounter is gezegd en besloten over dit onderwerp. Vervolgens is in steeds grotere kringen over dit onderwerp gesproken met actieve vrijwilligers binnen Marriage Encounter: eerst binnen het Landelijk Team, daarna met de leden van de andere teams (Communicatie Team, Presentatie Team en Facilitair Team), de mentoren / regioverantwoordelijken en de presentatiekoppels. Ook is er een avond geweest waarop een vrouw/vrouw koppel en een man/vrouwkoppel heeft gepresenteerd over hun ervaringen met de dialoog binnen RK Encounter en het openstellen van de activiteiten voor M/M en V/V koppels. Voor deze avond waren ook alle contactkoppels uitgenodigd en zij zijn gevraagd de deelnemers van hun dialooggroep uit te nodigen. Er waren ongeveer 20 stellen aanwezig bij deze avond. Over dit hele proces is verschillende keren gecommuniceerd, zoals hier.

Besluit

Overwegende dat Marriage Encounter als doel heeft koppels te helpen om hun relatie te laten groeien en bloeien en dat er een zeer brede steun is voor het openstellen van weekenden voor andere koppels dan V/M koppels en dat er ook een kleine groep is die daar moeite mee heeft, heeft het Landelijk Team het volgende besloten:

Weekenden

 • In het novemberweekend van 2023 zijn alle koppels van harte welkom. Dit zullen we ookduidelijk communiceren zodat mensen die zich voor dit weekend aanmelden weten dat ze zowel V/M, V/V als M/M koppels kunnen verwachten. Ook in 2024 zal er minstens 1 weekend zijn waarin alle koppels van harte welkom zijn.
 • We willen zowel onze vrijwilligers, als deelnemers die moeite hebben met V/V en M/M koppels de mogelijkheid bieden om weekend te blijven geven en volgen. Daarom zal er ook in 2024 minstens 1 weekend zijn alleen voor V/M koppels.
 • Ruim voor het eind van 2024 evalueren we de ervaringen en nemen we een nieuw besluit over de periode na 2024.

Dialooggroepen

 • Alle weekenddeelnemers roepen we van harte op om deel te gaan nemen aan een bruggroep en later een dialooggroep. Dat geldt ook voor M/M en V/V koppels.
 • Koppels die liever niet met een M/M of V/V koppel in een dialooggroep zitten kunnen dit aangeven. Bij de indeling van nieuwe groepen zullen we hier rekening mee houden.

Andere activiteiten

 • Bij andere activiteiten, zoals: een regioavond, online workshop, landelijke ontmoetingsdag, pelgrimswandeling of vervolgweekenden zijn alle koppels van harte welkom. We vertrouwen er op dat we binnen Marriage Encounter, ondanks mogelijk verschillende overtuigingen, op een liefdevolle en respectvolle manier met elkaar om zullen gaan.

Vragen

Voldoet dit besluit aan de criteria die jullie hadden opgesteld?2022-08-12T13:01:09+02:00

We denken dat dit voorstel goed past binnen de geformuleerde criteria:

 • Het is voor een zo groot mogelijk deel van de actieve koppels acceptabel
  Gezien de voorkeur van veel mensen voor het openstellen van de weekenden denken we aan de wens van de meerderheid tegemoet te komen.
 • Het doet recht aan de voorkeur van de meerderheid en biedt tegelijk voldoende ruimte voor mensen die een andere voorkeur hebben
  Door ook weekenden alleen voor V/M koppels te blijven bieden en de mogelijkheid voor dialooggroepen met alleen V/M koppels bieden we ruimte aan mensen die een andere voorkeur hebben dan de meerderheid.
 • Het is goed uit te leggen aan deelnemers binnen Marriage Encounter
  Met deze notitie hopen we het goed uit te kunnen leggen.
 • Het is goed uit te leggen aan belangstellenden buiten Marriage Encounter
  Ons besluit kunnen we op deze manier extern communiceren:Protestants Marriage Encounter Nederland wil zo veel mogelijk mensen helpen om de liefde in hun relatie te laten groeien.Vanaf 2023 bieden we daarom ons ME&WE relatieweekend in 2 varianten: niet langer alleen weekenden voor V/M koppels maar ook weekenden voor alle soorten koppels, dus ook V/V en M/M koppels. Ook de dialooggroepen staan open voor alle verschillende koppels. Deelnemers kunnen een voorkeur aangeven voor de indeling van dialooggroepen. Onze andere activiteiten, zoals: online workshops, pelgrimswandelingen, regioavonden en vervolgweekenden, staan open voor alle koppels.

  In 2006 heeft Marriage Encounter advies ingewonnen bij het Christelijk Homo Jongeren Contact (C.H.J.C.). De secretaris van deze organisatie gaf toen heel duidelijk aan dat een homorelatie niet te vergelijken is met het huwelijk van man en vrouw. Hij vond de gedachte dat in de weekenden van Marriage Encounter best een homostel mee zou kunnen doen een verkeerde inschatting.

  Begin 2021 is contact gezocht met Christenqueer (de C.H.J.C. is hier in opgegaan) en met mensen die betrokken waren bij een organisatie die relatieweekenden verzorgden voor vrouwenkoppels en mannenkoppels. Er is toen opnieuw gesproken over de vraag of Marriage Encounter weekenden geschikt zouden zijn voor andere koppels dan V/M koppels. In tegenstelling tot het advies dat Marriage Encounter in 2006 kreeg werd nu duidelijk dat men het juist wel passend zou vinden als Marriage Encounter haar weekenden zou aanbieden aan alle soorten koppels.

  Deze gesprekken kregen een vervolg met diverse gesprekken binnen Marriage Encounter en vervolgens het besluit om ook weekenden aan te bieden die openstaan voor alle koppels. Er is gekozen voor een geleidelijk en zorgvuldig proces waarbij we ruimte bieden voor uiteenlopende overtuigingen. Daarom bieden we zowel weekenden aan voor alle koppels als weekenden alleen voor V/M koppels.

Gaat er actief geworven worden voor V/V en M/M koppels?2022-08-12T12:48:07+02:00

We zullen het weekend vermelden op de website en er mogelijk via onze social media kanalen aandacht aan besteden.
Er is al een V/V koppel dat belangstelling heeft getoond voor een weekend. We zullen hen informeren over ons besluit. Iemand, die erg betrokken is bij dit onderwerp, heeft gevraagd om geïnformeerd te worden over onze besluitvorming. Hem zullen we ook informeren.
Na het weekend in november 2023 kijken we, als Landelijk Team, opnieuw welke vorm van communicatie we passend vinden.

Worden de afbeeldingen op de powerpoints aangepast?2022-08-12T12:47:09+02:00

Een aanpassing van de powerpoints is niet noodzakelijk. Er is maar een beperkt aantal slides waarop een V/M koppel is te zien. We hebben wel begrepen dat het voor M/M en V/V koppels erg prettig is om ook zo nu en dan een afbeelding van een V/V of een M/M koppel te zien. Dat maakt dat ze zich meer welkom en meer geaccepteerd voelen. Voor de weekenden die open staan voor andere koppels dan V/M koppels willen we dit overwegen. We gaan het Presentatie Team vragen hier naar te kijken en een voorstel te doen.

Wordt de inhoud van het weekend aangepast?2022-08-12T12:45:37+02:00

Een wezenlijke inhoudelijke aanpassing van het weekend is niet nodig. In de presentaties wordt nu al gesproken over “partner”. Deze neutrale formulering maakt dat de tekst ook passend is voor stellen die niet getrouwd zijn. Bovendien is deze term ook van toepassing op partners van zowel V/M, V/V als M/M koppels. Op een enkele plek (ongeveer 3 of 4 keer in het hele weekend) wordt specifiek gesproken over “man / vrouw”. We gaan het Presentatie Team vragen om hier naar te kijken, advies in te winnen bij RK Encounter en een voorstel te doen.

Vervolgbesluit voor 2022

Het eerste weekend dat openstaat voor alle koppels zou in november 2023 worden gehouden. Bij het plannen van de weekenden in 2022 was nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een weekend dat openstaat voor alle koppels.

Belangstellenden zouden bijna 1,5 jaar moeten wachten tot zij kunnen deelnemen aan een weekend dat openstaat voor alle koppels.

Omdat we 1,5 jaar wachten op een weekend een lange periode vinden onderzoeken we of het mogelijk is om belangstellenden al eerder, namelijk in oktober 2022, een ME & WE relatieweekend aan te kunnen bieden. Wij willen andere koppels hiermee niet in verlegenheid brengen. Daarom vinden wij dat dit alleen mogelijk is als:

 1. Alle teamkoppels (presentatiekoppels en gastechtpaar) hiermee van harte instemmen
 2. Alle deelnemers die zich nu al aangemeld hebben hiermee van harte instemmen

We hebben dit nagevraagd en alle betrokken stellen stemmen van harte in met het open stellen van het weekend in oktober 2022, voor alle stellen.

2022-08-25T20:31:39+02:0012 aug 22|Nieuwsbrief|