Begin 2021 is gewerkt aan een beleidsplan voor Marriage Encounter. Bij het maken van het beleidsplan kwam de vraag op: Hoe staat de organisatie nu tegenover het aanbieden van onze activiteiten aan LHBTI-koppels?

Een aantal mensen weet dat we al een tijdje bezig zijn met het nadenken over deze vraag. Voor sommigen van jullie is dit mogelijk nieuw. Via deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over dit onderwerp. Toen we met dit onderwerp aan de slag gingen hebben we ons eerst afgevraagd:

Wat is hier in het verleden over gezegd?

In 2006 is er een ontmoeting geweest van de toenmalige voorzitters van Marriage Encounter met de secretaris van het Christelijk Homo Jongeren Contact (C.H.J.C.). De secretaris was er heel duidelijk in dat een homorelatie niet te vergelijken is met het huwelijk van man en vrouw. Hij vond de gedachte dat in onze weekenden best een homostel mee zou kunnen doen een verkeerde beoordeling.

Ook was de organisatie “Een leven samen” actief. Deze organisatie werd gesteund door mensen van RK Marriage Encounter en Encounter Vlaanderen. Zij verzorgden weekenden “bedoeld voor mannenkoppels en vrouwenkoppels die al wat langere tijd samen zijn en in hun relatie willen investeren.” Marriage Encounter heeft een tijd belangstellenden doorverwezen naar deze organisatie.

Toen begin 2021 de vraag opnieuw opkwam hebben wij weer contact gezocht met de CHJC en “Een leven samen”. De organisatie CHJC is opgegaan in ChristenQueer. In februari 2021 heeft André een gesprek gehad met de voorzitter van ChristenQueer. In tegenstelling tot het advies dat Marriage Encounter in 2006 kreeg van het CHJC, is hij van mening dat er veel overeenkomsten zijn tussen heteroseksuele en homoseksuele relaties. Voor beide soorten relaties ziet hij de waarde van de activiteiten van Marriage Encounter.

Gesprek “Een leven samen”

In januari 2021 hebben wij samen een gesprek gehad met Emmy en Veerle, die actief betrokken waren bij “Een leven samen”. Wij hebben verteld over het advies dat wij in het verleden hadden gekregen. Emmy en Veerle zien dat heel anders. Op de website van “een leven samen” stond: “Het weekend is niet speciaal voor holebi-koppels er kunnen ook hetero-koppels meedoen. Homo of lesbisch zijn is ook geen specifiek thema van het weekend. Het gaat over jullie relatie, in welke vorm die ook is.”

Hierna hebben we bij een groep van 25 actieve koppels binnen de organisatie geïnventariseerd hoe zij staan tegenover het al dan niet openstellen van Marriage Encounter activiteiten voor andere koppels dan V/M koppels. Hier kwam uit dat bijna 90% positief staat tegenover het openstellen. Iets meer dan 10% staat hier niet positief tegenover. Wij hebben aanvullende gesprekken gehad met de 3 koppels die er moeite mee zouden hebben. Er zaten overeenkomsten in hun reacties maar er waren ook duidelijke verschillen.

Er is veel diversiteit

We merken vaak dat er sprake is van veel diversiteit als het gaat over dit onderwerp:

  • Er zijn ook binnen onze organisatie uitgesproken voor- en uitgesproken tegenstanders van het open stellen van weekenden voor andere koppels dan V/M koppels.
  • Theologen komen tot totaal verschillende interpretaties van de bijbel als het gaat om dit onderwerp.
  • Er zijn homoseksuele christenen die heel bewust kiezen voor een celibatair leven. En er zijn homoseksuele christenen die een relatie hebben, getrouwd zijn of open staan voor een relatie.

Binnen Marriage Encounter is er, behalve op dit punt, op meer vlakken sprake van diversiteit:

  • Binnen de actieve koppels vind je leden van een breed scala van kerken en koppels die niet (meer) zijn verbonden aan een kerk.
  • Ook tussen koppels en zelfs binnen koppels zijn er grote verschillen in de mate waarin en de manier waarop het geloof een rol speelt in ieders leven.

Wat geldt voor de koppels die actief zijn binnen Marriage Encounter geldt mogelijk nog sterker voor koppels die alleen deelnemen aan activiteiten van Marriage Encounter. Ook daar is een grote diversiteit.

Ervaringen binnen RK encounter

We hebben gemerkt dat er vragen leven. Zoals: Hebben wij als hetero-koppels wel iets te bieden voor andere koppels?

Verder merkten wij dat onze gesprekken met Emmy en Veerle, het stel dat actief was binnen “een leven samen”, waardevol waren. We kregen een beter begrip voor hun situatie en wat het betekent als je, op heel veel plekken, anders bent dan de meerderheid. Ook raakten we onder de indruk van hun ervaringen met de dialoog en wat de weekenden hen hadden gebracht.

We hebben hen uitgenodigd om hun ervaringen breder te delen binnen Marriage Encounter. Dit hebben ze half mei gedaan. Ze werden daarbij begeleid door een ander stel dat actief is binnen RK Encounter. Voor deze avond hadden we alle koppels die actief betrokken zijn bij Marriage Encounter uitgenodigd, zoals de mentoren, presenterende koppels, gastechtparen, contactkoppels, etc. De contactkoppels waren gevraagd deelnemers uit hun dialooggroep uit te nodigen.

Dit was een mooie avond met een kwetsbare indringende presentatie. Voor man/man of vrouw/vrouw koppels is het vaak spannend om zich te melden bij een christelijke organisatie: “worden we geaccepteerd of niet?” In de presentatie werd ook duidelijk dat ouders van een homosexuele zoon of een lesbische dochter, veel verdriet kunnen ervaren wanneer hun dochter of zoon ergens wordt afgewezen.

Hoe verder? We zullen een keer een besluit moeten nemen.

Dat is een dilemma: Welk besluit we ook nemen, we zullen het nooit iedereen volledig naar de zin kunnen maken.

Aan wat voor mogelijke besluiten kun je denken? Je hebt natuurlijk de twee varianten: we stellen weekenden wel of niet open voor andere koppels.

Maar er zijn ook tussenvarianten te bedenken. Een optie kan zijn dat we, bijvoorbeeld 1x per jaar, een zogenaamd roze-vriendelijk weekend houden. Dat is een weekend waarbij niet-hetero-koppels expliciet welkom zijn. En waarbij de deelnemende hetero-koppels dus ook vooraf weten dat ze mogelijk een man-man of een vrouw-vrouw koppel tegen kunnen komen. En onze vrijwilligers kunnen kiezen of ze juist wel of juist niet met zo’n weekend mee willen doen.

Wanneer is een besluit een goed besluit?

Een goed besluit zou aan de volgende criteria moeten voldoen:

  • Het is voor een zo groot mogelijk deel van de actieve koppels acceptabel
  • Het doet recht aan de voorkeur van de meerderheid en biedt tegelijk voldoende ruimte voor mensen die een andere voorkeur hebben
  • Het is goed uit te leggen aan deelnemers binnen Marriage Encounter
  • Het is goed uit te leggen aan belangstellenden buiten Marriage Encounter

Ook hebben we gezegd dat we, als Landelijk Team, het besluit op niet al te lange termijn willen nemen. We denken aan komende zomer.

[Noot: er is ondertussen een besluit genomen]

Vragen of reacties zijn welkom bij ons.

Hartelijke groet,

Jeannette Kottier en André Lensink
voorzitters@marriageencounter.nl